Oczyszczalnia SBR PRIMO 12

SBR Primo 12 budowa

Parametry podstawowe

Liczba użytkowników 12 RLM
Objętość osadnika 3 m3
Objętość reaktora 3 m3
Przepływ nominalny 1,8 m3/doba
Średnice włazów 2 x ⌀ 600 ⌀ 400
Średnice wlotu d1 ⌀ 160
Średnice wylotu d2 ⌀ 50
Wysokość wlotu h1 1,19 m
Wysokość h2 1,15 m
Wysokość h3 dowolna
Wysokość nadbudów HN 400
Długość L1 2,4 m
Średnica D1 1,5 m
Materiał HDPE ρ=940 kg/m3
Dmuchawa 120 W

Zapotrzebowanie na moc

Max pobór mocy oczyszczalni 0,7 kW
Dzienne zużycie prądu przez oczyszczalnię < 1,7 kWh
Zużycie prądu do oczyszczenia 1m3 ścieków ~ 0,9 kWh