Lokalizacja oczyszczalni na działce

WAŻNE!

Zbiornik oczyszczalni powinien być zamontowany jak najbliżej budynku, najlepiej w odległości nie większej niż 10 metrów.
System rozsączający powinien zaczynać się zaraz za zbiornikiem oczyszczalni.
Zbiornik i system rozsączający nie powinien być umieszczony pod podjazdem do garażu lub planowaną kostką brukową.

Podczas instalacji oczyszczalni należy zachować określone przepisami odległości:

Elementy zagospodarowania lub zabudowy terenu Odległość w metrach od
Oczyszczalni Układu rozsączającego
Granica posesji lub droga 2 m 2 m
Dom mieszkalny brak norm brak norm
Studnia – ujęcie wody pitnej 15 m 30 m
Wody gruntowe brak norm brak norm
Rurociągi z gazem, wodą 1,5 m 1,5 m
Przewody elektryczne 0,8 m 0,8 m
Drzewa i krzewy brak norm Brak norm 3 m


Jeżeli na działce u Inwestora lub sąsiada znajduje się studnia z wodą pitną w mniejszej odległości od zbiornika oczyszczalni lub systemu rozsączającego niż w ramce powyżej, to należy sporządzić oświadczenie np. "woda ze studni jest wykorzystywana tylko do celów gospodarczych (np. podlewania trawnika), ponieważ posiadam przyłącze wodne z sieci wodociągowej, które wykorzystuję w celach spożywczych".