Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Przydomowa oczyszczalnia ściekówPrzydomowa oczyszczalnia ścieków się opłaca

Zakup i montaż przydomowej oczyszczalni ścieków jest długoterminową inwestycją, która zwraca się po kilku latach, a czasem nawet wcześniej, w zależności od ilości produkowanych ścieków oraz kosztów ich wywozu. W dłuższej perspektywie czasowej korzystanie z tego typu urządzeń kosztuje znacznie mniej niż używanie tradycyjnego szamba. Zamówienie wozu asenizacyjnego do wywozu nieczystości ciekłych, to wydatek zwykle w granicach kilkunastu-dwudziestu złotych za metr sześcienny. Miesięcznie może to dać nawet 200-300 złotych. Dlatego posiadanie nowoczesnej, biologicznej oczyszczalni ścieków pozytywnie wpływa nie tylko na środowisko naturalne, ale także na domowy budżet czy finanse przedsiębiorstwa, hotelu, domu weselnego itd. O ile wywóz szamba wiąże się z regularnymi opłatami, o tyle raz zainstalowana oczyszczalnia praktycznie nie wymaga nakładów finansowych. To jedynie niewielki koszt energii elektrycznej potrzebnej do pracy dmuchawy oraz sporadyczne usuwanie nadmiernego osadu, na przykład raz na pół roku. Ważną kwestią pozostaje przy tym wysoka trwałość i niezawodność atestowanych urządzeń dostarczanych przez renomowanych producentów. Należy jednak pamiętać o okresowych przeglądach, dzięki którym można sprawdzić czy cała instalacja pracuje prawidłowo, a także wykryć i usunąć ewentualne usterki. Oceny pracy dmuchawy czy mieszania się ścieków można dokonać samodzielnie, gdyż nie wymaga to fachowej wiedzy. Ponadto poszczególne części składowe oczyszczalni są objęte długoletnią gwarancją.

Przydomowe oczyszczalnie ścieków to optymalna metoda pozbywania się nieczystości nie tylko z gospodarstw domowych. Innowacyjne oczyszczalnie biologiczne z powodzeniem służą przy ośrodkach wczasowych, szkołach i przedszkolach, przychodniach zdrowia, punktach gastronomicznych itd. Mogą być wykorzystywane wszędzie tam, gdzie nie ma dostępu do sieci kanalizacyjnej. Ważną zaletą nowoczesnych przydomowych oczyszczalni ścieków, na którą szczególnie zwracają uwagę klienci, jest brak uciążliwości ich działania związany z powstawaniem nieprzyjemnych zapachów. Oczyszczalnie biologiczne nie psują atmosfery w swoim otoczeniu, nie ma więc mowy o tego typu nieprzyjemności. Urządzenia nie generują też żadnego hałasu. Są bardzo wygodne w użytkowaniu.

Dobór odpowiedniej oczyszczalni może sprawić problem inwestorowi, który nie musi orientować się w kwestiach technicznych. Dlatego warto zdać się na fachowe doradztwo firmy sprzedającej i instalującej tego typu urządzenia. Przydomowa oczyszczalnia zostanie wówczas dobrana we właściwy sposób, z uwzględnieniem przede wszystkim największego godzinowego natężenia i przepływu ścieków. Kupując oczyszczalnię należy szczególnie wystrzegać się dostępnych na rynku podróbek. Wydajne i bezawaryjne działanie przydomowej oczyszczalni jest bowiem bezpośrednio zależne od konkretnej technologii i materiałów, z których została zrobiona.

Jak to działa?

Zasadniczo przydomowe oczyszczalnie ścieków dzielą się na dwa rodzaje: tradycyjne oczyszczalnie drenażowe i bardziej innowacyjne oczyszczalnie biologiczne. Zasada działania oczyszczalni drenażowej polega na filtrowaniu nieczystości ciekłych. W jej skład musi wchodzić osadnik, a także odpowiednio zaprojektowany drenaż rozsączający. Takie rozwiązanie jest jednak zdecydowanie mniej efektywne niż technika działania oczyszczalni biologicznych. Oczyszczalnie drenażowe nie tylko gorzej oczyszczają ścieki, ale zajmują także więcej miejsca na działce. Tymczasem biologiczna oczyszczalnia ścieków sprawdzi się nawet na małym podwórku.

Zasady działania oczyszczalni biologicznych mogą różnić się od siebie w zależności od zastosowanej w danym urządzeniu technologii. Często spotykanym rozwiązaniem jest równoczesne wykorzystanie dwóch sposobów oczyszczania nieczystości. Pierwszy to osad czynny, a drugi złoże, w którym rozwijają się bakterie. Oczyszczalnie hybrydowe łączą te dwie najskuteczniejsze metody usuwania nieczystości ze ścieków.

Oczyszczalnia ścieków to dość prosta konstrukcja: zbiornik wykonany z mocnego tworzywa sztucznego, czyli polietylenu. W zależności od wielkości zbiornik ten może składać się z odmiennej liczny komór, co najmniej dwóch. Pierwsza z nich jest komorą napowietrzającą i posiada specjalny dyfuzor służący do tego celu. Druga zaś pełni funkcję osadnika wtórnego. Poszczególne komory są przedzielone specjalnymi kurtynami z odpowiednio elastycznego, odpornego na pęknięcia tworzywa sztucznego. Należycie wzmocnione ściany zbiornika zapewniają nie tylko całkowitą szczelność, ale i stabilność całej konstrukcji bez względu na rodzaj gruntu, w którym jest umieszczony. Oczyszczalnia jest wykonana z tak wytrzymałych materiałów, że może być zastosowana nawet pod terenem, na którym będą przemieszczać się pojazdy mechaniczne.

Pozostałe elementy oczyszczalni to komin włazowy posiadający szczelną pokrywę, połączenia rur kanalizacyjnych, przejściówki oraz dmuchawa. Dmuchawa jest ważnym urządzeniem peryferyjnym. To w zasadzie jedyny element wymagający zasilania. Dmuchawa membranowa dostarcza powietrze do komory napowietrzającej. Tlen zawarty w powietrzu jest potrzebny bakteriom odpowiedzialnym za proces oczyszczania ścieków. Dzięki temu mogą nie tylko odgrywać swoją rolę, ale także efektywnie się rozmnażać. Ponadto dzięki pęcherzykom powietrza ścieki mieszają się z osadem czynnym.

Złoże biologiczne musi mieć wystarczająco dużą powierzchnię, aby mogła się na nim rozwinąć znaczna ilość bakterii. Oczyszczalnie biologiczne projektuje się w ten sposób, by było ono odporne na przerwy w dostawie prądu, okresy natężonego oraz minimalnego dopływu ścieków lub nawet przerwy w użytkowaniu urządzenia. Oczyszczanie ścieków w oczyszczalni biologicznej to szczelny proces, który zachodzi bez potrzeby ingerencji z zewnątrz. Oczyszczalnie są bowiem bezobsługowe i nie posiadają zawodnej automatyki czy elektroniki. Nie ma przy tym potrzeby stosowania żadnych dodatkowych biopreparatów.

Oczyszczalnie służą do oczyszczania ścieków powstających w gospodarstwach domowych i innych obiektach użyteczności publicznej. Nie należy odprowadzać do nich wody deszczowej ani środków chemicznych, w tym na przykład środków ochrony roślin. Urządzenia oczyszczają przy tym zwyczajne ilości detergentów czy proszków do prania używanych w domach. Podczas eksploatacji przydomowej oczyszczalni należy też uważać, by nie dostawały się do niej materiały, które nie ulegają rozkładowi – m.in. gumowe elementy albo pieluszki. Z kolei podłączenie do oczyszczalni odpływu wody deszczowej mogłoby prowadzić do wypłukania bakterii z czynnego osadu, gdyż przepływ ścieków byłby wówczas zbyt intensywny.

Kultury bakterii w naturalnym procesie rozkładają ścieki na proste i bezpieczne dla środowiska związki mineralne. Skuteczność oczyszczalni biologicznych jest tak wysoka, że wodę uzyskaną z wprowadzonych do urządzenia ścieków można całkowicie bezpiecznie odprowadzić do otoczenia, na przykład do gruntu czy wód powierzchniowych. Wodę da się jednak wykorzystać także do niektórych celów gospodarczych, takich jak nawadnianie działki, podlewanie trawnika czy krzewów ogrodowych itp. Oczyszczonymi ściekami nie podlewa się jednak roślin przeznaczonych do spożycia.

Dofinansowanie i formalności

Jako, że biologiczna oczyszczalnia ścieków jest instalacją proekologiczną, istnieje możliwość ubiegania się o dofinansowanie na jej budowę. Stanowi to kolejny, bardzo istotny argument za takim rozwiązaniem, gdyż dzięki dotacjom można uzyskać dofinansowanie nawet 45% procent kosztów inwestycji albo skorzystać z preferencyjnej pożyczki. Dofinansowaniu podlega zarówno sam zakup urządzeń, jak i wszelkie prace związane z ich montażem. Pieniądze można pozyskiwać z wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz z organów samorządu lokalnego jeśli dana gmina czy miasto realizuje programy wsparcia w tym zakresie.

Decydując się na montaż przydomowej oczyszczalni ścieków nie ma potrzeby występowania o pozwolenie na budowę, chyba że jej przepustowość przekracza 7,5 metra sześciennego na dobę. Jeśli w obrębie własnej działki będziemy odprowadzać oczyszczone ścieki do gruntu lub wód powierzchniowych, a ich dobowa ilość nie przekroczy pięciu metrów sześciennych, to będziemy zwolnieni również z konieczności uzyskania pozwolenia wodno-prawnego. Mimo to, zgodnie z przepisami, fakt instalacji przydomowej oczyszczalni ścieków należy zgłosić do odpowiedniego organu odpowiedzialnego za ochronę środowiska, np. burmistrza albo wójta. Trzeba to uczynić minimum 30 dni przed uruchomieniem urządzenia. Zgłoszenie wymaga uprzedniego przygotowania trzech dokumentów: wypełnionego wniosku, mapki sytuacyjnej oraz certyfikatu poświadczającego jakość odprowadzanych z oczyszczalni ścieków. Podobne zgłoszenie jest wymagane także w Wydziale Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego, mimo, że oczyszczalnia o przepustowości mniejszej niż 7,5 metra sześciennego na dobę nie wymaga starania się o pozwolenie budowlane. Inwestor musi więc przygotować druk zgłoszenia budowy, mapkę sytuacyjno-wysokościową, dokumentację techniczną urządzenia oraz potwierdzenie prawa własności działki. Firma sprzedająca oczyszczalnię bezproblemowo pomaga w skompletowaniu dokumentów. Urzędnicy mają z kolei 30 dni na niedopuszczenie do rozpoczęcia inwestycji jeżeli uznają, że instalacja pogorszy stan środowiska naturalnego. Jeśli w tym czasie nie przyjdzie żadna odpowiedź, można ruszać z budową.