Biologiczna oczyszczalnia BioPura to niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie przeznaczone do miejsc bez możliwości podłączenia do systemów kanalizacji zbiorowej.

Zbiornik wykonany jest z odpornego na działanie agresywnego środowiska polietylenu, natomiast ożebrowana konstrukcja gwarantuje odporność na działanie sił gruntowych oraz odpowiednie zakotwienie.

W oczyszczalni wykorzystano najnowszą technologię oczyszczania poprzez zanurzone złoża biologiczne co zapewnia bardzo wysoką skuteczność przy zachowaniu małych gabarytów oraz niskich kosztów eksploatacji.

Oczyszczony ściek możemy rozsączyć do gruntu poprzez drenaż, studnię chłonną lub pakiety, ale też odprowadzić, po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń, do wód powierzchniowych takich jak rowy, rzeki, stawy, jeziora.

Czytaj więcej...

Oczyszczalnie ze złożem obrotowych

– ściek wpada do pierwszej komory, oddziela się osad od tłuszczu. Następuje wstępna obróbka przez bakterie beztlenowe, po czym ściek trafia na w połowie zanurzone złoża obrotowe o bardzo dużej powierzchni. Poprzez obrót tarcz następuje naturalne napowietrzenie ścieku i rozwój bakterii tlenowych.

W pełni oczyszczony ściek zostaje odprowadzony do trzeciej komory i stamtąd do odbiornika (tunel rozsączający, studnia chłonna, ciek wodny).

Zaletą tej technologii jest brak kompresora dzięki czemu nigdy przy zbiorniku oczyszczalni nie czujemy przykrych zapachów. Technologia ta jest bardzo odporna na niestabilny zrzut ścieków, działa prawidłowo już przy 10-30% dziennego zrzutu ścieków, przez co doskonale nadaje się do hoteli, restauracji, sal weselnych, szkół i budynków użyteczności publicznej. Są to oczyszczalnie BIODISC różnej wielkości.


Oczyszczalnie BioDisc® marki Klargester to niezawodne, wydajne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków, przeznaczone dla domów jedno- i wielorodzinnych nieposiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej.

Ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealne w miejscach, gdzie oczyszczone ścieki są rozsączane w gruncie lub są odprowadzane do rowu lub cieku wodnego (po uzyskaniu zgody odpowiedniego urzędu) oraz w miejscach, gdzie osadniki gnilne nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów.

Czytaj więcej...