Oczyszczalnia BIODISC (Kingspan Klargester)

Oczyszczalnie ze złożem obrotowych

– ściek wpada do pierwszej komory, oddziela się osad od tłuszczu. Następuje wstępna obróbka przez bakterie beztlenowe, po czym ściek trafia na w połowie zanurzone złoża obrotowe o bardzo dużej powierzchni. Poprzez obrót tarcz następuje naturalne napowietrzenie ścieku i rozwój bakterii tlenowych.

W pełni oczyszczony ściek zostaje odprowadzony do trzeciej komory i stamtąd do odbiornika (tunel rozsączający, studnia chłonna, ciek wodny).

Zaletą tej technologii jest brak kompresora dzięki czemu nigdy przy zbiorniku oczyszczalni nie czujemy przykrych zapachów. Technologia ta jest bardzo odporna na niestabilny zrzut ścieków, działa prawidłowo już przy 10-30% dziennego zrzutu ścieków, przez co doskonale nadaje się do hoteli, restauracji, sal weselnych, szkół i budynków użyteczności publicznej. Są to oczyszczalnie BIODISC różnej wielkości.


Oczyszczalnie BioDisc® marki Klargester to niezawodne, wydajne i ekologiczne rozwiązanie w zakresie odprowadzania ścieków, przeznaczone dla domów jedno- i wielorodzinnych nieposiadających dostępu do sieci kanalizacyjnej.

Ekologiczne, przydomowe oczyszczalnie ścieków są idealne w miejscach, gdzie oczyszczone ścieki są rozsączane w gruncie lub są odprowadzane do rowu lub cieku wodnego (po uzyskaniu zgody odpowiedniego urzędu) oraz w miejscach, gdzie osadniki gnilne nie spełniają wymagań obowiązujących przepisów.

Przydomowa oczyszczalnia ścieków stanowi najbardziej ekologiczne i ekonomiczne rozwiązanie w zakresie gospodarki wodno-ściekowej. Technologia biologiczno-mechanicznej oczyszczalni BioDisc® pozwala na przeprowadzenie całego procesu oczyszczania w jednym kompaktowym urządzeniu.

W 2005 roku biologiczne oczyszczalnie ścieków BioDisc® poddawane były przez 40 tygodni rygorystycznym testom, mającym na celu ocenę skuteczności oczyszczania, w ramach zobowiązania Kingspan Environmental do spełnienia wymogów wchodzącej wówczas normy europejskiej dla małych oczyszczalni ścieków.

Nasze oczyszczalnie przydomowe ekologiczne uzyskały certyfikat zgodności z normą PN-EN 12566-3+A2:2013, z uwagi na wyjątkowo wysoki poziom usuwania zanieczyszczeń (95%) przy różnych warunkach i wielkościach dopływających ścieków.

Oczyszczalnia przydomowa BioDisc® spełnia warunki umożliwiające otrzymanie dotacji z NFOŚiGW, projekt jest realizowany za pośrednictem jednostek samorządu terytorialnego oraz ich związków.

W sprawozdaniu z badań podkreślono również, że:

  • oczyszczalnie przydomowe BioDisc® marki Klargester pracują, nie emitując hałasu i nieprzyjemnych zapachów,
  • wymagają bardzo niewielkich nakładów konserwacyjnych,
  • zapewniają łatwy dostęp podczas prac serwisowych,
  • nie wykazują usterek technicznych i mechanicznych - długa żywotność,
  • mają niskie zużycie energii - na poziomie 1,3kW /dzień,
  • generują małe ilości osadu i posiadają dużą pojemność jego magazynowania.