Zapraszamy na Naszą nową stronę www.phumonter.pl

 • Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków – fakty i mity
 • Przydomowa oczyszczalnia biologiczna – zasada działania, typy
 • Dlaczego oczyszczalnia biologiczna, a nie ekologiczna
 • Pasywna przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków – HIT !! (bez kompresora)
 • Szambo ekologiczne
 • Przygotowanie budynku pod biologiczna oczyszczalnia ścieków
 • Oczyszczalnia ścieków, a wysoki poziom wód gruntowych
 • Montaż oczyszczalni
 • Kiedy montować przydomową oczyszczalnię
 • Rozmieszczenie ekologicznej oczyszczalni na działce
 • Dofinansowanie do budowy
 • Ile to kosztuje z montażem?
 • Zakres działania naszej firmy - nie tylko Łódź i okolice
 • Oczyszczalnie również dla hoteli, spa, szkół, sal weselnych

Przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków – fakty i mity

Wokół tego rodzaju rozwiązań krąży wiele faktów i mitów. Zależy nam, aby nasi Klienci w pełni zdawali sobie sprawę czym jest przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków, nie polegając tylko na nieprawdziwych informacjach znalezionych na forach internetowych.

Na samym początku należy wyjaśnić, że oczyszczalnia ścieków bezobsługowa nie istnieje. Również z poprawnie wykonanej oraz wykorzystywanej instalacji nie powinny unosić się żadne zapachy. Ważne jest tu również stosowanie specjalnych biopreparatów, z zawartymi w nich bakteriami oraz mikroorganizmami, które utrzymują właściwy stan techniczny urządzenia. Nie należy również zapominać o odbiorniku czystej już wody, w tym studni chłonnej, tuneli rozsączających, drenaży rozsączających, cieków wodnych, czy też innych rozwiązań.

Może się wydawać, że inwestycja w przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków to bardzo duży wydatek, który wymaga regularnego dopłacania. Często jednak pomija się fakt, że zarówno budowa, jak i eksploatacja systemu zwraca się już po trzech latach! Warto tutaj zastosować porównanie z innego rodzaju instalacją - szamba, gdzie koszt użytkowania rocznie wynosi około 2500 złotych, podczas gdy dla przydomowych biologicznych systemów to tylko 350 złotych. Jest to bardzo widoczna różnica.

Kolejną ważną informacją, która nie zawsze jest poprawnie przedstawiana, jest kwestia stacji do uzdatniania wody pitnej przepłukiwanej solanką. Należy posiadać osobną instalację, która zajmuje się odprowadzaniem tej wody, tak aby nie trafiła ona do zbiornika samej przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków. To samo dotyczy ogrzewania budynku za pomocą pieca gazowego kondensacyjnego. Skropliny (tzw. kondensat) powinny posiadać osobny system, który nie będzie połączony ze zbiornikiem. Kondensat to silny kwas, który będzie bardzo skutecznie niszczył florę bakteryjną.

Żywotność przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków nie jest określona; poprawnie dobrany i zamontowany system rozsączający (odbiornik) funkcjonuje ponad 30 lat. Właśnie takie systemy instalujemy na terenie Łodzi i województwa łódzkiego.

Przydomowa oczyszczalnia biologiczna – zasada działania, typy.

Oczyszczalnie biologiczne bez drenażowe, to takie w których odbiornikiem oczyszczonej wody jest np. tunel rozsączający, studnia chłonna, ciek wodny. Nie oznacza to jednak, że odbiornikiem oczyszczonej wody nie może być zwykły drenaż, jak w przypadku oczyszczalni ekologicznych. Jednym słowem, każda oczyszczalnia musi posiadać jakiś odbiornik oczyszczonej wody. Aby ściek był w pełni oczyszczony muszą w jego procesie uczestniczyć bakterie tlenowe i beztlenowe. Największą liczbę oczyszczalni biologicznych zamontowaliśmy w okolicach miasta Łódź.

Wyróżniamy cztery technologie oczyszczania ścieków w oczyszczalniach biologicznych i wszystkie posiadamy w swojej ofercie.

Oczyszczalnie ze złożem obrotowych – ściek wpada do pierwszej komory, oddziela się osad od tłuszczu. Następuje wstępna obróbka przez bakterie beztlenowe, po czym ściek trafia na w połowie zanurzone złoża obrotowe o bardzo dużej powierzchni. Poprzez obrót tarcz następuje naturalne napowietrzenie ścieku i rozwój bakterii tlenowych. W pełni oczyszczony ściek zostaje odprowadzony do trzeciej komory i stamtąd do odbiornika (tunel rozsączający, studnia chłonna, ciek wodny). Zaletą tej technologii jest brak kompresora dzięki czemu nigdy przy zbiorniku oczyszczalni nie czujemy przykrych zapachów. Technologia ta jest bardzo odporna na niestabilny zrzut ścieków, działa prawidłowo już przy 10-30% dziennego zrzutu ścieków, przez co doskonale nadaje się do hoteli, restauracji, sal weselnych, szkół i budynków użyteczności publicznej. Są to oczyszczalnie BIODISC różnej wielkości.

Oczyszczalnie w technologii SBR– zbiorniki dwukomorowe. Ściek wpada do pierwszej komory, oddziela się osad od tłuszczu. Następuje wstępna obróbka przez bakterie beztlenowe. Następnie ściek przechodzi do drugiej komory, na której dnie ułożony jest dyfuzor (urządzenie rozprowadzające powietrze w celu napowietrzenia ścieku). Do dyfuzora powietrze tłoczone jest przez mały kompresor zazwyczaj o mocy 35-60Wat. Ściek zostaje oczyszczany przez powietrze i tzw. osad czynny tworzący się na dnie komory. Wszystkim steruje specjalnie zaprogramowany sterownik, który wyłącza w nocy napowietrzanie. Osad czynny w drugiej komorze opada na dno, po czym załącza się pompa odprowadzając czystą wodę do odbiornika (tunel rozsączający, studnia chłonna, ciek wodny). Swoim klientom proponujemy oczyszczalnie SBR PRIMO, których pompa wyrzuca oczyszczaną wodę pod dużym ciśnieniem. Pozwala to zaoszczędzić 1500zł na przepompowni, jeżeli takowa musiałaby być zamontowana przy wysokim poziomie wód gruntowych na działce.

Oczyszczalnie ze złożem biologicznym – zbiorniki trzy komorowe. Ściek wpada do pierwszej komory, oddziela się osad od tłuszczu. Następuje wstępna obróbka przez bakterie beztlenowe. Następnie ściek przechodzi do drugiej komory, na której dnie ułożony jest dyfuzor (urządzenie rozprowadzające powietrze w celu napowietrzenia ścieku). Do dyfuzora powietrze tłoczone jest przez mały kompresor zazwyczaj o mocy 35-60Wat. Ściek zostaje oczyszczany przez powietrze i przechodzi do trzeciej komory. W trzeciej komorze następuje sedymentacja (czyli opadanie na dno osadu). Podczas pracy kompresora osad z trzeciej komory zostaje zabierany do komory pierwszej. Są to oczyszczalnie najczęściej wybierane przez klientów i montowane przez Naszą firmę na terenie Łodzi i województwa łódzkiego. Posiadamy w ofercie, aż trzech producentów w tej technologii dając swoim klientom szeroki wachlarz wyboru.

Pasywne oczyszczalnie biologiczne - to takie, które nie posiadają kompresora. Jest to ich wielka zaleta. Serwis, to po prostu wybranie ze zbiornika raz na rok. Nie wymagają stosowania bio preparatów i nie zużywają prądu. Koszt ich eksploatacji zamyka się często w kwocie 200zł rocznie! W swojej ofercie posiadamy Szwedzkie oczyszczalnie, które od roku 2016 posiadają filtr za zbiornikiem, a podczyszczony ściek oczyszcza się w specjalnie zaprojektowanych modułach IN-DRÄN i polu infiltracyjnym wyłożonym folią. W pełni oczyszczony odprowadzamy rurą zbierającą z pola infiltracyjnego do odbiornika np. studni chłonnej, tuneli rozsączających, drenażu rozsączającego, cieku wodnego.

Oczyszczalnia wymaga specjalnego montażu i dużej powierzchni na działce.

Oczyszczalnie te zamontowane w odpowiedni sposób, spełniają wymogi do uzyskania dofinansowania. Posiadają normę PN EN 12566-3+A2:2013.

Dlaczego oczyszczalnia biologiczna, a nie ekologiczna

W aglomeracjach miejskich obecnie wymaga się redukcji w ściekach Azotu i Fosforu. Woda na wyjściu ze zbiornika oczyszczalni biologicznej posiada bardzo wysoki parametr oczyszczenia nawet do 98%.

Praktycznie bez żadnego osadu woda ta przedostaje się do odbiornika gwarantując mu długoletnia pracę sięgającą około 30 lat.

Podsumowując, im czystsza woda dotrze do systemu rozsączającego, tym dłużej będzie on poprawnie funkcjonował i oszczędzał budżet rodzinny.

Ważne jest to, że oczyszczalni biologicznej nikt nam nie będzie kazał wymieniać w przyszłości, tak jak to będzie z oczyszczalniami ekologicznymi (drenażówkami).

Pasywna przydomowa biologiczna oczyszczalnia ścieków (bez kompresora)

Pasywne przydomowe oczyszczalnie ścieków, to takie które nie posiadają kompresora. Jest to ich wielka zaleta. Serwis, to po prostu wybranie ze zbiornika raz na rok. Nie wymagają stosowania bio preparatów i nie zużywają prądu. Koszt ich eksploatacji zamyka się często w kwocie 200zł rocznie! W swojej ofercie posiadamy Szwedzkie oczyszczalnie, które od roku 2016 posiadają filtr za zbiornikiem, a podczyszczony ściek oczyszcza się w specjalnie zaprojektowanych modułach IN-DRÄN i polu infiltracyjnym wyłożonym folią. W pełni oczyszczony odprowadzamy rurą zbierającą z pola infiltracyjnego do odbiornika np. studni chłonnej, tuneli rozsączających, drenażu rozsączającego, cieku wodnego.

Oczyszczalnia wymaga specjalnego montażu i dużej powierzchni na działce.

Oczyszczalnie te zamontowane w odpowiedni sposób, spełniają wymogi do uzyskania dofinansowania. Posiadają normę PN EN 12566-3+A2:2013.

Szambo ekologiczne

Zasada działania w kilku słowach. Szambo ekologiczne, to inaczej oczyszczalnia ekologiczna. Zbiorniki zazwyczaj jedno komorowe lub dwu komorowe ze studzienką rozdzielającą i tradycyjnym drenażem rozsączającym. Zasada działania takiej oczyszczalni jest bardzo prosta. Ściek wpada do pierwszej komory oczyszczalni, jest obrabiany przez bakterie beztlenowe. Oddziela się osad i tłuszcz. Ściek surowy przedostaje się do drugiej komory i przez filtr wydostaje się do studzienki rozdzielającej, która rozprowadza ściek do drenażu. Zadaniem drenażu jest rozprowadzenie wstępnie podczyszczonej wody po kamieniach (żwir płukany 16-32mm), na których ma się rozwijać błona bakteryjna bakterii tlenowych.

W rzeczywistości ściek, który wydostaje się do drenażu zawiera bardzo dużą ilość osadów powodując szybkie zamulanie odbiornika ścieków w postaci drenażu rozsączającego. Średnia żywotność systemu w oczyszczalnia ekologicznych, to tylko 8-14 lat. Z tego właśnie powodu warto wybrać droższą oczyszczalnię biologiczną, której system rozsączający będzie pracował trzykrotnie dłużej. Dodatkowo na oczyszczalnię biologiczną można ubiegać się o dofinansowanie, przez co koszt z montażem zamknie się w zbliżonej kwocie do przestarzałej oczyszczalni ekologicznej.

Na terenie Łodzi i województwa łódzkiego w budynkach całorocznych proponujemy zawsze oczyszczalnie biologiczne. Na działkach rekreacyjnych w pobliżu miasta Łódź, przeważnie proponujemy najprostsze oczyszczalnie ekologiczne, w których przy braku stałego dopływu ścieków flora bakteryjna przez zimę i tak się nie utrzyma.

Przygotowanie budynku pod biologiczna oczyszczalnia ścieków

Planując oczyszczalnię na działce musimy odpowiednio przygotować instalacje w budynku.

Rura kanalizacyjna powinna być wyprowadzona na zewnątrz najpłycej pod ziemią jak to tylko jest możliwe (nic nie będzie zamarzało – ściek spływa po rurze, wpada do zbiornika i rura zostaje pusta). Wówczas grawitacyjny (bez żadnej przepompowni)system rozsączający (odbiornik) również będzie płytko pod ziemią, co zapewni prawidłowe jego funkcjonowanie. Jeżeli na działce występuje niski poziom wód gruntowych (na wiosnę poniżej 2 metrów) nie będzie potrzebna przepompownia, która zwiększyłaby koszty budowy całej przydomowej oczyszczalni ścieków o 1500zł. Jeżeli nawet okresowo przez 1-2 miesiące w roku występują na działce wysokie wody gruntowe (powyżej 2 metrów), montaż przepompowni za zbiornikiem oczyszczalni biologicznej jest niezbędny, aby odprowadzić wodę do rozsączania w nasypie ponad powierzchnią ziemi.

Hydraulik rozprowadzając instalację sanitarną w budynku, powinien wyprowadzić odpowietrzenie kanalizacji rurą o średnicy fi 110 ponad dach. Jest to bardzo ważne, ponieważ większość oczyszczalni biologicznych jest napowietrzana przez kompresor, a powstałe nadciśnienie w zbiorniku uchodzi ponad dach. W ten sposób nie powstają żadne przykre zapachy wokół oczyszczalni.

Elektryk powinien wyprowadzić przy rurze kanalizacyjnej wychodzącej na zewnątrz budynku przewód elektryczny 3x1.5/230V o długości 14 metrów. Zbiorniki oczyszczalni biologicznych najlepiej montować właśnie do odległości 10-12 metrów od ściany budynku.

Jeżeli w budynku będzie ogrzewanie gazowe z piecem kondensacyjnym, to skropliny z pieca (tzw. kondensat) muszą być odprowadzone oddzielną instalację i nie mogą trafić do zbiornika oczyszczalni. Kondensat to silny kwas, który będzie bardzo skutecznie niszczył florę bakteryjną w oczyszczalni. Efektem tego będzie bardzo niski parametr oczyszczania ścieku na wyjściu z oczyszczalni biologicznej i powstanie nieprzyjemny zapach wokół zbiornika. System rozsączający (odbiornik wody) ulegnie szybkiemu zniszczeniu.

Również stacja do uzdatniania wody pitnej, którą przepłukuje się solanką powinna być odprowadzona oddzielną instalacją, tak aby nie trafiła do zbiornika oczyszczalni.

Oczyszczalnia ścieków, a wysoki poziom wód gruntowych.

Często klienci pytają mnie czy może być zamontowana oczyszczalnia na ich działce, jeżeli występuje wysoki poziom wody gruntowe.

TAK, przy wysokich wodach gruntowych za zbiornikiem oczyszczalni biologicznej montujemy przepompownię. Przepompownia przetłacza wodę do systemu rozsączającego zbudowanego w nasypie(tzw. kopcu). Kopiec można obsadzić krzewami, kwiatami, zrobić z niego skalniak. Najsłabszy punkt oczyszczalni z przepompownią, to pompa z pływakiem która przecież kiedyś się zepsuje. Jej wymiana jest jednak bardzo łatwa. Wszystkie złącza dopasowujemy tak , aby na terenie Łodzi można było w każdym markecie budowlanym kupić nową pompę nawet w niedzielę.

Montaż oczyszczalni

Na terenie województwa łódzkiego montaże wykonujemy od 2008 roku. Zamontowaliśmy około 800 sztuk oczyszczalni. W każdym roku powiększa się grono Naszych zadowolonych klientów.

Wywiad telefoniczny z klientem – pytania, na które chcemy znać odpowiedź:

- dokładny adres inwestycji (województwo, powiat, gmina, ulica)

- dla ilu użytkowników ma pracować oczyszczalnia ścieków (jakie jest planowane dzienne zużycie wody)

- jaki jest rodzaj gruntu na działce (ił, glina, glina piaszczysta, piach, żwir)

- jaki jest najwyższy poziom wody gruntowej na działce wiosną (najlepiej wykonać odwierty geologiczne do 3 metrów głębokości, które przy okazji przedstawią nam rodzaj i przekrój gleby). Odwierty w celu uzyskania wiarygodnego poziomu wód gruntowych powinno się wykonywać na wiosnę po roztopach.

- na jakiej głębokości pod ziemią wychodzi rura kanalizacyjna z budynku i jaka jest jej średnica

Etapy montażu oczyszczalni na działce:

- zgłoszenie w Starostwie Powiatowym

- dobór odpowiedniej oczyszczalni dla liczby użytkowników (RLM) w budynku

- zastosowanie odpowiedniego systemy rozsączającego

- umiejscowienie przydomowej oczyszczalni na działce

- montaż

- uruchomienie

Kiedy montować przydomową oczyszczalnię

Przydomową biologiczną oczyszczalnię ścieków można zamontować zaraz po wyprowadzeniu przez hydraulika rury kanalizacyjnej odprowadzającej ścieki na zewnątrz budynku. Jeżeli są prowadzone prace wewnątrz budynku, należy poinformować wszystkie ekipy o zakazie wylewania do kanalizacji pozostałości tynków, farb i innej chemii budowlanej. W przeciwnym razie doprowadzi to do trwałego zniszczenia zbiornika i złoża biologicznego.

Wielokrotnie montowaliśmy oczyszczalnię na działkach, na których były tylko wylane fundamenty i wyprowadzona rura kanalizacyjna. Zbiornik oczyszczalni jest zawsze zalany do pełna wodą. Nie należy obawiać się o to, że woda zamarznie i rozsadzi zbiornik (każdy zbiornik ma specjalnie przygotowaną wolą przestrzeń). Należy pamiętać o oznakowaniu miejsca montażu zbiornika oczyszczalni przydomowej oraz systemu rozsączającego, aby uniknąć najechania przez samochody ciężarowe przywożące materiały budowlany na działkę.

WAŻNE – oczyszczalnię powinniśmy montować, kiedy nie jest jeszcze wykonane ogrodzenie z przodu budynku. Do miejsca montażu systemu rozsączającego musi dojechać samochód ciężarowy ze żwirem płukanym 16-32mm, tak aby kosztowne kruszywo zrzucić prosto do wykopu.

Rozmieszczenie ekologicznej oczyszczalni na działce

Zbiornik przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków niezależnie od tego czy jest montowany w samym mieście Łódź, czy na terenach podmiejskich powinien być zamontowany blisko budynku. Najlepsza odległość od wyjścia rury, to 4-12 metrów. Zbiornik dla 4-6 użytkowników ma wymiary 1.5m szeroki/2.5m długi. System rozsączający powinien być zamontowany zaraz za zbiornikiem oczyszczalni (najlepiej 2 metry za nią). Wymiary systemu rozsączającego to przeważnie prostokąt o wymiarach 4m szeroko/7m długo.

Jeżeli na działce występują nawet okresowo wysokie wody gruntowe, wówczas jest potrzebna przepompownia (drugi mały zbiornik z pompą z pływakiem pomiędzy zbiornikiem oczyszczalni, a systemem rozsączającym) żeby przepompować wodę do rozsączania w nasypie.

Jeżeli występuje konieczność odsunięcia systemu rozsączającego od zbiornika oczyszczalni na znaczną odległość, wówczas zawsze będzie potrzebna przepompownia.

Zarówno zbiornik jak i system rozsączający powinien zachować minimalną odległość od ogrodzenia, która wg. przepisów wynosi 2 metry.

Odległości od najbliższej studni z wodą pitną – zbiornik oczyszczalni 15 metrów – system rozsączający 30 metrów.

Jeżeli na działce inwestora lub sąsiada znajduje się studnia w mniejszej odległości od zbiornika lub systemu rozsączającego niż mówią o tym przepisy, nie będzie można zamontować oczyszczalni. WYJĄTEK – Inwestor i sąsiad posiadają przyłącze wodne z sieci wodociągowej w celach spożywczych, a wodę ze studni używają wyłącznie w celach gospodarczych np. do podlewania ogrodu.

Zbiornika oczyszczalni nie powinno się montować w podjeździe do garażu, ponieważ w przypadku awarii lub rozszczelnienia trudno będzie wykonać naprawę. Również koszt montażu zbiornika znacząco wzrośnie, co związane jest z koniecznością oblania zbiornika betonem i zamontowania włazu żeliwnego, po którym będzie można przejeżdżać samochodem.

Oczyszczalnię i system rozsączający najlepiej zamontować z przodu działki po jej lewej lub prawej stronie. Zbiornik umieścić tak, aby można było z niego opróżniać ścieki raz w roku. Pozostałe przyłącza np. woda, prąd, gaz itp. poprowadzić po drugiej stronie tak, aby nie kolidowały z oczyszczalnią i systemem rozsączającym.

Dofinansowanie do budowy

Na początku każdego roku kalendarzowego rusza nabór wniosków o przyznanie dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. W województwie łódzkim środki te możemy uzyskać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi tel. 42 6634188 . Również Banki Ochrony Środowiska udzielają kredyty i dofinansowania na budowę oczyszczalni biologicznych.

W każdym roku ponad połowa Naszych klientów korzysta z tej formy dofinansowania. Są to kwoty rzędu 40-45% kosztów całej inwestycji.

Warto również zapytać w swoich Urzędach Gminy, które często posiadają środki na dofinansowania dla swoich mieszkańców do przydomowych oczyszczalni. W ubiegłym roku dofinansowanie w Aleksandrowie Łódzkim wynosiło aż 70% kosztów inwestycji. W Gminie Mszczonów 5000zł do każdej oczyszczalni.

Wszystkie oczyszczalnie biologiczne, które posiadamy w ofercie spełniają najnowsze wymogi Unii Europejskiej oraz spełniają wymagania do uzyskania dofinansowania. Oczyszczalnia biologiczna musi posiadać odpowiednią normę PN EN 12566-3+A2:2013.

Sporządzamy dla swoich klientów niezbędne dokumenty, z którymi nigdy nie ma problemu w uzyskaniu dofinansowania do budowy przydomowej biologicznej oczyszczalni ścieków w Łodzi i innych miejscowościach zarówno z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi, jak i z Gmin.

Ile to kosztuje z montażem?

Firma Monter Paweł Szymczak proponuje swoim klientom wysokiej klasy oczyszczalnie z montażem w Najlepszych Cenach w Polsce bez straty na jakości użytych materiałów. Na terenie Łodzi, całego województwa łódzkiego i mazowieckiego dojeżdżamy do klienta bez żadnych dodatkowych kosztów. Posiadamy własny sprzęt i koparkę. Montaż wykonujemy kompleksowo, który trwa 1 dzień przeważnie około 6-8 godzin. Poczynając od budynku, zawszye używamy rury PCV o średnicy fi 160 SN8 ze ścianką o grubości 4.7mm (tzw. typ ciężki). Rury te wytrzymują nacisk samochodu ciężarowego. Producentów oczyszczalni dobraliśmy wg. własnej wiedzy i dopasowaliśmy do potrzeb klientów, tak aby uzyskać jak najwyższą jakość w najlepszej cenie. Systemy rozsączające wykonujemy z przewymiarowaniem, tak aby jak najdłużej służyły użytkownikom. Nie oszczędzamy na materiale i kruszywach. Wykonujemy Najtańszy Montaż w Polsce !

Koszty montażu oczyszczalni – brutto 23% VAT: (koniecznie sprawdź z innymi firmami)

- koszt zbiornika oczyszczalni (najtańsza biologiczna oczyszczalnia dla 4 użytkowników) 7200zł

- ewentualna przepompownia z pompą (przy wysokim poziomie wód gruntowych) 1500zł

- żwir płukany 16-32mm 1500zł

- system rozsączający (tunele 1200zł, studnia chłonna 800zł, drenaż rozsączający 600zł)

- montaż oczyszczalni (praca koparki, rury, kształtki, podłączenie i uruchomienie oczyszczalni, dojazd na inwestycję) 1500zł

- biopreparat startujący GRATIS !

Chciałbym zaznaczyć, iż podane ceny są cenami BRUTTO z 23% VAT.

To czym się szczycimy w firmie, to profesjonalny montaż za 1500zł BRUTTO

Ponad 800-set zadowolonych klientów.

W dniu montażu potrzebujemy dostęp do wody w celu zalania zbiornika oczyszczalni do pełna.

Po zakończonym montażu zostawiamy u klienta około 20 ton ziemi – jest to pozostałość po wkopanym zbiorniku i zamontowanym systemie rozsączającym.

Zakres działania naszej firmy - nie tylko Łódź i okolice

Zakres działania naszej firmy, to obszar całego województwa łódzkiego i mazowieckiego.

Dostarczamy oczyszczalnie na terenie całego Kraju – transport GRATIS.

Montujemy do 200km od siedziby firmy, po uzgodnieniu również w całej Polsce.

Większe oczyszczalnie dla hoteli, spa, pensjonatów, domów wielorodzinnych montujemy w całym kraju.

Budowa własnej instalacji utylizowania ścieków jeszcze niedawno było wyłącznie marzeniem. Dziś jednak, dzięki nowoczesnym technologiom oraz materiałom udało się stworzyć gotowe konstrukcje, charakteryzujące się optymalną pojemnością, przystosowaną do potrzeb gospodarstwa domowego, hotelu, SPA, szkół czy sal weselnych.

Nasza firma zajmuje się sprzedażą tego rodzaju konstrukcji o różnych wielkościach, wykonanych z najwyższej jakości tworzywa syntetycznego. Jest ono wysoce odporne na działanie wilgoci, skrajnych temperatur, a także szkodliwych agresywnych substancji, w tym kwasów.

Aby założyć przydomową oczyszczalnię ścieków, wystarczy wyznaczyć w ogródku niewielki kawałek ziemi, w którym umieścimy całą instalację. Następnie wystarczy połączyć zbiornik z instalacją w naszym domu, restauracji czy hotelu, przy wykorzystaniu specjalnych rur.

Jako profesjonalna firma, z siedzibami w Łodzi i Skierniewicach, proponujemy fachowe doradztwo oraz fachowy montaż naszych oczyszczalni. W zakresie tej usługi gwarantujemy terminowość, wykorzystanie najwyższej jakości materiałów, jak również porady ekspertów, dotyczące eksploatacji czy konserwacji tego rodzaju konstrukcji.

Wielkość danego zbiornika przy oczyszczalni zależy przede wszystkim od szacowanej liczby osób, korzystających z sanitariatów danego budynku. Najczęściej liczby te nie przekraczają przedziału o 4 do 200 osób. Odciek, powstający wskutek filtrowania jest nieszkodliwy dla środowiska i ma skład zgodny z przepisami prawa.

Oferowane przez naszą firmę konstrukcje to świetny sposób na oczyszczalnie dla hoteli, SPA, szkół, sal weselnych i wielu innych tego rodzaju placówek.

Lokalizacja oczyszczalni na działce

Przydomowe oczyszczalnie ścieków o przepustowości dobowej nie większej niż 5m³/24h nie wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. Należy jedynie na 30 Czytaj więcej

Dofinansowanie oczyszczalni -45%

Na budowę przydomowej oczyszczalni ścieków, można otrzymać dofinansowanie z BOŚ lub Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.Dofinansowania przewidziane są Czytaj więcej

Aukcje allegro

Nasze aktualne oferty na aukcja allegro. Czytaj więcej
 • 1