FANN - szwedzkie przydomowe oczyszczalnie ścieków II i III generacji

Biologiczne oczyszczalnie pasywne

Pasywne oczyszczalnie biologiczne - to takie, które nie posiadają kompresora. Jest to ich wielka zaleta. Serwis, to po prostu wybranie ze zbiornika raz na rok. Nie wymagają stosowania bio preparatów i nie zużywają prądu. Koszt ich eksploatacji zamyka się często w kwocie 200zł rocznie!

W swojej ofercie posiadamy Szwedzkie oczyszczalnie, które od roku 2016 posiadają filtr za zbiornikiem, a podczyszczony ściek oczyszcza się w specjalnie zaprojektowanych modułach IN-DRÄN i polu infiltracyjnym wyłożonym folią. W pełni oczyszczony odprowadzamy rurą zbierającą z pola infiltracyjnego do odbiornika np. studni chłonnej, tuneli rozsączających, drenażu rozsączającego, cieku wodnego.

Oczyszczalnia wymaga specjalnego montażu i dużej powierzchni na działce.

Oczyszczalnie te zamontowane w odpowiedni sposób, spełniają wymogi do uzyskania dofinansowania. Posiadają normę PN EN 12566-3+A2:2013.


 Montaż każdej oczyszczalni ze wszystkich pakietów Najtaniej w Polsce!

(w cenie są rury oraz wykopy koparką - zadzwoń i przekonaj się)


Oczyszczalnia IN-DRÄN zamiast szamba

Jeszcze do niedawna budowa szamba była jedynym możliwym rozwiązaniem dla terenów nieskanalizowanych, charakteryzujących się małą powierzchnią zabudowy, słabo przepuszczalnym gruntem bądź wysokim poziomem wód gruntowych.

Obecnie, bez względu na warunki gruntowe i lokalizacyjne, alternatywą dla kosztownych w eksploatacji szamb są przydomowe oczyszczalnie ścieków z zastosowaniem technologii IN-DRÄN. Jest to zespół urządzeń, w którym ścieki bytowo - socjalne oczyszczane są w stopniu umożliwiającym ich odprowadzanie do gruntu lub pobliskich wód powierzchniowych bez zagrożenia skażeniem środowiska naturalnego.

Oferowane przez nas systemy, w przeciwieństwie do szamb oraz tradycyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków są praktycznie bezobsługowe, a jedyny koszt, jaki musi ponieść ich użytkownik w trakcie eksploatacji, to opróżnienie osadnika gnilnego raz na rok lub raz na dwa lata (ok. 100 PLN/rocznie). Pomimo, że instalacja systemu IN-DRÄN jest droższa niż budowa szamba, inwestycja zwraca się przeciętnie już po około 2 - 3 latach.

 


 

TRADYCYJNA OCZYSZCZALNIA

OCZYSZCZALNIA IN-DRÄN II generacji

  • Tylko na dobre warunki gruntowe
grunt dobrze przepuszczalny, niski poziom
wód gruntowych
  • Duża powierzchnia zabudowy
system kilku rur rozsączających
Wysokie koszty eksploatacji
stosowanie bioaktywatorów, wymiana filtrów
w osadniku gnilnym, stały nadzór serwisowy
  • Około 10-letni okres eksploatacji
  • Na każde warunki gruntowe
piasek, glina, ił, wysoki poziom
wód gruntowych
  • Mała powierzchnia zabudowy
pojedynczy drenaż od 5 do 15 mb
Niskie koszty eksploatacji
bez stosowania bioatywatorów, osadniki gnilne
bez wymiennych filtrów, bezobsługowe
  • Ponad 20-letni okres eksploatacji